Print
 
 

Autonomie


Sinds de HOAK nota uit 1986 is het Hoger onderwijs een nieuwe weg ingeslagen. In de HOAK nota werd een principieel andere beleidslijn voorgesteld tussen overheid en hoger onderwijsinstellingen dan daarvoor: De overheid zou zich meer op de achtergrond houden en de instellingen zouden zelf hun kwaliteit bewaken en hierover in openbaarheid rapporteren. 25 jaar na de HOAK nota reageert Ferdinand_Mertens op de vraag wat we afgelopen 25 jaar bereikt hebben met de vernieuwde autonomie van universiteiten.

Het rapport van de European University_Association (EUA) erkent het belang van autonomie op universiteiten. Autonomie maakt dat universiteiten kunnen inspelen op maatschappelijke behoeften. Bovendien is autonomie zeer belangrijk voor het Europese onderzoeksveld. Ook wanneer het gaat om innovatie, moeten universiteiten bevrijd worden van overregulering en micro-management in ruil voor verantwoordelijkheid. Vooruitgang in de autonomie van universiteiten is een essentieel onderdeel als het gaat om het realiseren van de ambitieus van de Innovatie-Unie (EU initiatief).

Nederlandse universiteiten hebben de volgende score voor autonomie:

  • Organisatie autonomie (score 76%)
  • Financiële autonomie  (score78%)
  • Personeelsautonomie (score 72%)
  • Academische autonomie (score 57%)